Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 7 với used to

Rate this post

Trong bài viết này, mời các em học sinh cùng Alokiddy luyện tập bài tập viết lại câu tiếng Anh với “used to” để giúp các em ôn tập kiến thức ngữ pháp đã học và sử dụng nó thành thạo hơn khi làm bài tập tiếng Anh cũng như áp dụng trong cuộc sống thường ngày nhé. 

Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 7 với used to

bài tập tiếng Anh với used to

Bài 1. Rewrite the sentences using used to

1.My mum lived in a small village when she was a girl.

→ My mum _________________________________.

2.There are more vehicles on the roads now.

→ There did not _____________________________.

3.We cycled to school two years ago.

→ We  ______________________________________.

4.There did not use to be many traffic accidents before.

→ Now there are _____________________________.

5.My uncle was a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

→ My uncle_________________________________.

=> Đăng ký tham gia khóa học tiếng anh online miễn phí >>> tại đây

Bài 2: Rewrite these sentence

 1. I quite like classical music now, although I wasn’t keen on it when I was younger.

=>.………………………………………………………………………………………

 1. I had a lot of money but I lost it all when my business failed.

=>.………………………………………………………………………………………

 1. I seem to have lost interest in my work.

=> ……………………………………………………………………………………….

 1. Dennis gave up smoking three years ago.

=> ……………………………………………………………………………………….

 1. My brother had his hair cut short when he joined the army.

=> ……………………………………………………………………………………….

 1. My parents lived in the USA when they were young.

=> ……………………………………………………………………………………….

 1. Jim was my best friend, but we aren’t friends any more.
xem ngay:  Bài tập luyện đọc và trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 8 unit 4

=> ……………………………………………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

 1. People _____ that the earth is round before.
 2. did not use to believe     B. used to believing
 3. would not use to believe D. were not used to believe
 4. Astronauts_____ in their spaceship, but they frequently work outside now.
 5. had used to stay B. were staying
 6. used to stay D. were used to stay
 7. These city girls are used_____ in the field.
 8. used to lie B. to working                 C. would like                D. to work
 9. Formerly babies_____ of whooping cough.
 10. would die B. used to die                C. have died                  D. both B and
 11. Newton_____ scientific books when a boy.
 12. has read B. read                          C. had read                   D. used to read

Bài 4: Complete these sentences with used to

 1. used to ride
 2. used to go
 3. used to be
 4. Did not use to feel
 5. Did you use to play

Đáp án bài tập tiếng Anh với Used to

Bài 1:

1.My mum used to live in a small village when she was a girl.

2.There did not use to be (as) many vehicles on the roads.

3.We used to cycle to school two years ago.

4.Now there are more traffic accidents than there used to be.

5.My uncle used to be a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

Bài 2:

 1. I am used to liking classical music.
 2. I used to have a lot of money.
 3. I used to have interest in my work.
 4. Dennis used to smoke 3 years ago.
 5. My brother used to have long hair.
 6. My parents used to live in the USA when they were young.
 7. Jim used to be my best friend.
xem ngay:  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng chia động từ

Bài 3:

 1. A
 2. C
 3. C
 4. D
 5. D

Bài 4:

 1. I used to ride a tricycle when I was a child.
 2. I used to travel in Thailand with my friends last year.
 3. My Brother used to be in Bali for 6 months before he come here.
 4. Did not use to feel happy for anything?
 5. Did you use to play piano in the Church?

Các khái niệm cần biết liên quan đến cấu “used to”

“Used to” là cấu trúc để miêu tả một sự việc từng xảy ra trong quá nhưng bây giờ không còn nữa. Những sự việc này có thể là thói quen, sở thích hoặc một hành động nào lặp lại nhiều lần trong quá khứ. Động từ phía sau used to được chia ở dạng nguyên thể. “Used to” là cấu trúc được làm quen ở tiếng Anh 7. Đây cũng là cấu trúc cơ bản sẽ xuất hiện trong đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh 7. Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 7 với used to là dạng cơ bản. Học sinh sẽ được thực hành rất nhiều để ghi nhớ cách dùng và dấu hiệu của cấu trúc này. Dưới đây là một số ví dụ cho cấu trúc này:

Ex1: When the boy was five years old, he used to play football.

      (Khi cậu bé năm tuổi, cậu ấy đã từng chơi đá bóng). Câu này có nghĩa là cậu bé bây giờ không còn chơi đá bóng nữa rồi.

Một số lưu ý với dạng bài used to

Đối với bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 7 với used to các bạn cần lưu ý các dạng câu bài cho.

xem ngay:  Những câu trả lời ghi điểm với nhà tuyển dụng khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Cấu trúc used to cũng có 3 dạng:

 • Khẳng định: S + used to + V(nt)
 • Phủ định: S + did not + use to + V(nt)
 • Nghi vấn: Did + S + use to + V(nt) ?

Lưu ý là trong cấu trúc phủ định và nghi vấn chỉ có dạng use to vì đứng sau các trợ từ “did”. Nhiều bạn hỏi tại sao lại là “did” mà không phải do hay does? Vì sự việc trong bài đang xảy ra ở trong quá khứ do đó cần chia thì quá khứ. Hy vọng tài liệu chúng tôi cung cấp dưới đây sẽ giúp bạn chinh phục chủ đề này nhé.

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Trên đây là những bài tập cơ bản về phần viết lại câu sử dụng cấu trúc “used to” trong chương trình tiếng Anh lớp 7. Alokiddy sẽ cung cấp cho các em các dạng bài tập khác nhau đi kèm đáp án dựa theo chương trình của Bộ Giáo dục để các em có thể tự luyện tập tại nhà sau mỗi giờ học. Hy vọng bài viết này sẽ quá trình học tiếng anh cho bé tại nhà

Related Posts

2 Comments

 1. Minako
  January 7, 2020
 2. Citerfy06
  July 13, 2020

Add Comment