Bài tập tiếng Anh lớp 6 tìm lỗi sai và viết lại câu

3/5 - (2 votes)

Trong chương trình tiếng Anh lớp 6, phần viết lại câu và tìm lỗi sai là chủ điểm mà các em nên nắm được. Tìm lỗi sai thường gặp ở ngữ pháp và từ vựng. Phần viết lại câu nên sử dụng các cụm từ tương đương nghĩa để viết lại. Dưới đây là bài tập tiếng anh lớp 6 tìm lỗi sai và viết lại câu mà các em có thể tham khảo nhé.

Mục đích của bài tìm lỗi sai

Trong chương trình tiếng anh 6 xuất hiện một dạng bài mới. Đó là bài tập tiếng Anh 6 tìm lỗi sai và viết lại câu. Trong dạng này, bài sẽ cho một câu có sẵn. Đó có thể là câu hỏi, câu trần thuật, câu bị động. Mỗi câu sẽ có một lỗi trong đó. Đó có thể là lỗi từ vựng, có thể là lỗi ngữ pháp.

Nhiệm vụ của học sinh là tìm ra những lỗi đó. Sau đó là tìm ra những từ phù hợp có thể thay thế cho lỗi sai đó. Cuối cùng là viết lại câu với từ đã sửa. Mục đích cuối cùng khi đưa ra dạng bài tập này rất đa dạng.

Thứ nhất là nó giúp học sinh ôn lại chuyên đề đã học như các thì, các loại câu.

Thứ hai nó là phương pháp ôn tập từ vựng, các dạng của từ vựng. Nói chung đây là dạng bài tập rất hay để đánh giá toàn bộ kỹ năng tiếng anh của học sinh.

xem ngay:  Bài tập về danh từ đếm được và không đếm được tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Phạm vi xuất hiện trong đề thi

Bài tập tiếng Anh lớp 6 tìm lỗi sai và viết lại câu là dạng bài tập cơ bản lần đầu xuất hiện lớp 6. Ở các lớp tiểu học chương trình này không xuất hiện.

Tuy nhiên khi lên các lớp trên thì đây được coi là dạng cơ bản. Tuy nhiên mức độ khó của nó được nâng lên rõ rệt. Có thể phần viết lại câu cho đúng có thể bỏ đi.

Dạng tìm lỗi sai này xuất hiện trong cả kì thi THPT Quốc Gia. Như vậy mới thấy được tầm quan trọng của dạng bài này. Như vậy các bạn hãy ôn tập thật kĩ để đạt điểm thật cao nhé!

Bài tập tiếng Anh lớp 6 tìm lỗi sai và viết lại câu

I. Tìm những lỗi trong câu sau và sửa lại cho đúng

1. Is your father a engineer ?

………………………………………………………………………………

2. My house small.

……………………………………………………………………………………

3. Who this? It’s Lan.

……………………………………………………………………………………

4. I get up in six every morning.

…………………………………………………………………………

5. Hoa go to school at 6.30 every morning.

………………………………………………………………

6. Mai brother is an engineer.

…………………………………………………………………………

7. Is this he ruler?

…………………………………………………………………………………..

8. What is your sister name?

………………………………………………………………………………

9. What do Lan’s father do?

………………………………………………………………………………

10. Our classroom is on the three floor.

………………………………………………………………….

11. Nhung’s house haves six rooms.

………………………………………………………………………

12. What time your brother gets up?

………………………………………………………………………

13. How many teacher there are in your school?

…………………………………………………………

14. Her garden is big. It’s a garden big.

………………………………………………………………….

xem ngay:  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 dạng điền từ unit 7 television

15. Ba brushes his tooth at six forty-five.

…………………………………………………………………

II. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

1. It’s ten past eleven.

.…………………………………………………………………………………

2. We are in class 6B.

…………………………………………………………………………………..

3. Jim’s classroom is on the second floor.

…………………………………………………………………

4. My brother is in grade 9.

……………………………………………………………………………….

5. She has breakfast at eleven thirty.

…………………………………………………………………….

6. There is one table in our class.

………………………………………………………………………..

7. These are pencils.

.…………………………………………………………………………………..

8. Mr. Quang lives in Ha Noi.

………………………………………………………………………….

9. That is my teacher.

……………………………………………………………………………………

10. Mr. Nam is a teacher.

………………………………………………………………………………….

11. Yes. My school is big.

………………………………………………………………………………..

12. He goes to schol at six thirty.

……………………………………………………………………………

13. My father’s name is Tom Pike.

………………………………………………………………………

14. We live on Le Duan street.

……………………………………………………………………………

15. Every afternoon I play games.

………………………………………………………………………..

Bài tập tiếng Anh lớp 6 về viết lại câu

III. Viết lại câu sau sao cho nghĩa không đổi

1. This school is big.

It’s…………………………………………………………………………………

2. These books are small.

They’re…………………………………………………………………………….

3. There are seven hundred students in my school.

My school……………………………………………….

4. My class has ten desks.

There……………………………………………………………………….

5. How many classroom are there in your school?

How many………………………………………………….?

6. How many rooms does your house have?

How many…………………………………………………………?

7. There is one television in my house.

My house………………………………………………………………………..

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Bài tập tiếng Anh lớp 6 tìm lỗi sai và viết lại câu mà chúng tôi giới thiệu ở trên, các em nên lưu lại về máy tính để luyện tập mỗi ngày nhé. Sau đó có thể đối chiếu đáp án với bạn bè để xem kết quả mình làm có đúng không nhé.

xem ngay:  Bài tập ôn luyện từ vựng trái nghĩa lớp 6 unit 7

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Related Posts

No Responses

Add Comment