9 câu nói tiếng Anh hài hước của người nổi tiếng

Rate this post

Những câu nói tiếng Anh hay của người nổi tiếng đã trở thành những câu châm ngôn tiếng Anh thú vị giúp chúng ta có thêm chủ đề học tiếng Anh. Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa có rất nhiều, và những câu nói hài hước mang ý nghĩa châm biếm cũng không hề ít. 9 câu nói tiếng Anh hài hước của người nổi tiếng sẽ giúp bạn có những tài liệu học tiếng Anh thú vị, những từ vựng tiếng Anh hay. Hãy cùng học những câu nói tiếng Anh hài hước này nhé!

9 câu nói tiếng Anh hài hước của người nổi tiếng

Những câu nói tiếng Anh hài hước này bạn có thể áp dụng vào những bài học viết hay nói tiếng Anh, bài viết và nói của bạn sẽ trở lên sinh động hơn rất nhiều đó.

1.There are some who say that money does not make happiness. Surely they want to talk to the other people’s money

Có một số người nói rằng: đồng tiền không làm nên hạnh phúc. Chắc hẳn họ muốn nói đến những đồng tiền của người khác.

(X.Gitri)

2.Revenge is like a dog you bite after bite

Trả thù giống như bạn cắn một con chó sau khi bị nó cắn

(O.Omeli)

3.More and more I believe in the unique effect of the truth; it helps us understand: lying is beneficial

Càng ngày tôi càng tin tưởng vào tác dụng duy nhất của sự thật; nó giúp chúng ta hiểu rõ: dối trá quả là có lợi

xem ngay:  Bài tập điền từ vào chỗ trống tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

(P.Đragiep)

4.All women are asking her mirror but few people have heard them

Tất cả phụ nữ đều hỏi chiếc gương của mình nhưng rất ít người chịu nghe chúng.

(O.Phise)

5.The difference between stupidity and genius is that genius has its limits

Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn..

(Albert Einstein)

6.Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu dốt của con người, và tôi không chắc chắn lắm về điều đầu tiên.

(Albert Einstein)

7.I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.

Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ sử dụng vũ khí nào nhưng tôi biết chiến tranh thế giới thứ 4 sẽ sử dụng gậy gộc và đá.

(Albert Einstein)

8.I just read the book or bad because the first book, I’m self-taught, while the second book is to laugh – this is very beneficial for health

Tôi chỉ đọc những cuốn sách hay hoặc những cuốn sách tồi bởi vì những cuốn thứ nhất, tôi tự học, còn những cuốn thứ hai là để cười –  điều này rất có lợi cho sức khỏe

(A.Đôki)

9.When a diplomat says “yes”, which means “maybe”. When he says “can”, which means “no”. And when he says “no”, no longer a diplomat again.

xem ngay:  Học tiếng Anh qua các thành ngữ so sánh

Khi một nhà ngoại giao nói “có”, điều này có nghĩa là “có thể”. Khi anh ta nói “có thể”, điều này có nghĩa là “không”. Còn khi anh ta nói “không” thì không còn là nhà ngoại giao nữa

(Vontaire)

Những câu nói tiếng Anh nổi tiếng Anh vô cùng hài hước đúng không? Với những câu nói tiếng Anh hài hước này bạn sẽ thấy tiếng Anh thật dễ đấy. Hãy học tiếng Anh hiệu quả với những câu danh ngôn tiếng Anh hay nhé!

Related Posts

Add Comment