CV tiếng Anh cho nhân viên nhân sự – Human Resources

Rate this post

Human Resources – nhân sự là một trong những ngành đặc biệt và đòi hỏi người làm việc trong ngành này cũng đòi hỏi những yêu cầu cao. Những người hoạt động trong lĩnh vực này có rất nhiều và bạn muốn được nhà tuyển dụng chú ý đến thì việc bạn chuẩn bị cho mình một bản CV xin việc tiếng Anh là điều cần thiết nhất. CV tiếng Anh cho nhân viên nhân sự – Human Resources sẽ giúp bạn có một mẫu CV xin việc bằng tiếng Anh gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng.

 • Cv tiếng Anh chuyên ngành nhân sự
 • CV tiếng Anh chuyên ngành du lịchCV tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin
 • CV tiếng Anh cho nhân viên nhân sự – Human Resources
 • Khi viết một bản CV tiếng Anh chuyên ngành thì ngôn từ ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ thông tin là điều mà bận cần chú ý đầu tiên. Đối với chuyên ngành nhân sự các bạn có thể tham khảo mẫu sau:
 • Name:……………………………………………………………………………………
 • Age:………………………………………………………………………………………
 • Gender:…………………………………………………………………………………
 • Marital Status :……………………………………………………………………………
 • Citizen of : …………………………………………………………………………………
 • Position Applied : ………………………………………………………………………..
 • CAREER SUMMARY
 • Feb 2011 to Now                             A JOINT STOCK COMPANY
 • Asst Human Resources and GA Manager
 • Sep 2003 to Feb 2011                                      B CO., LTD
 • General Affairs and Human Resources Manager
 • 1995 to 2003                                               C VIETNAM CO., LTD
 • Human Resources and Administration Executive
 • PROFESSIONAL EXPERIENCE
 • Feb 2011 to Now                          A JOINT STOCK COMPANY
 • Asst Human Resources and GA Manager
 • -Making recruitment planning and take care all recruitment activities, ensure that qualified candidates are recruited timely to meet the needs of department;
 • -Setting up internal labor law and review it every year.
 • -Setting up compensation and benefit policy and review it every year
 • -Preparation of Human Resource reports and statistics;
 • -Consulting to General Director about Human Resource Policies;
 • -Controlling monthly salary payroll, daily record, overtime calculation, ensure payment monthly salary on time in confidential.
 • -Manage social insurance, medical insurance, ensure do it under Vietnam insurance law.
 • -Controlling training contract, probationary contract, labor contract for employee
 • -Solving personal problem of employees including reward and discipline;
 • -Controlling transportation for employees working outside including budget and planning;
 • -Receive and update daily legal documents under the law;
 • -Controlling new visa and passport, work permit for foreigner;
 • -Supervise the cleaner team, clinic room
 • -Supervise the security team;
 • -Setting up and training fire protection team;
 • -Controlling canteen and checking meal and ensure quality of meal for employee
 • Sep 2003 to Feb 2011                     B CO., LTD
 • General Affairs and Human Resources Manager
 1. Compensation & Benefits
 • -Payroll:
 • -Process monthly payroll for all employees.
 • -Responsible for related compensation issues such as Annual Salary Increase, Bonus, other special payment, i.e. commission, gasoline allowance, vehicle allowance, mobile phone reimbursement.
 • -Salary deduction in case of leave without pay.
 • -Deduction on Personal income tax, Social Security Fund and submits all related reports to the Revenue & Social Security Departments and the authorized bank.
 • -Benefits:
 • -Keeps update on benefits provided for employees, by job rank and file, by business unit.
 • -Coordinates with related benefits issue; i.e., medical insurance, annual medical check, benefits claim for the concerned employees both through insurance agency, Social Security Fund and Compensation Fund.
 1. Recruitment:
 • -Coordinates with the concerned departments regarding job profile, post the vacancy on the Co’s board,
 • -Contacts the selected agency to place the advertisement through internet or newspaper or assigned the recruitment agency to do the search.
 • -Pre-screening qualified candidates and makes appointments for the interview and test.
 • -Short-listed potential candidates and coordinates with the concerned Managers/Directors to interview.
 • -Prepares offer letter and letter of Employment for the selected candidate to sign before starting employment.
 • -Manpower Planning
 • -Job design and analysis written into job description and specification
 • Mẫu CV xin việc bằng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự trên đây hi vọng có thể giúp các bạn có được một gợi ý cho bản CV tiếng Anh của mình. Chúc các bạn hoàn thành tốt nhất bản CV xin việc bằng tiếng Anh của mình.
xem ngay:  CV tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Related Posts

Add Comment