Danh ngôn tiếng Anh và những điều thú vị về phụ nữ

Rate this post

Chúng ta luôn nói phụ nữ là đối tượng khó hiểu. khó đoán và khó biết được họ đang nghĩ gì phải không. Danh ngôn tiếng Anh cũng có những câu nói thú về về phụ nữ đó.

Danh ngôn tiếng Anh và những điều thú vị về phụ nữ

Những câu nói thú vị về phụ nữ, về tính cách, về tình yêu, về cuộc sống của họ. Bạn có tò mò không biết danh ngôn tiếng Anh về phụ nữ sẽ nói những gì không. Biết đâu những câu danh ngôn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ nửa kia của thế giới và đặc biệt biết cách chinh phục nàng nhanh nhất.

– When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes

(Khi một người phụ nữ đang nói chuyện với bạn, hãy lắng nghe những gì cô ấy nói qua ánh mắt của nàng)

– All the reasons of men are not worth as one sentiment of women.

(Tất cả lý luận của đàn ông không đáng giá bằng một cảm xúc của phụ nữ)

– If all men told the truth, the tears of the women would create another flood.

(Nếu tất cả đàn ông đều nói sự thật thì nước mắt của phụ nữ sẽ tạo ra một cơn đại hồng thủy)

– Nobody loves a woman because she is beautiful or ugly, stupid or intelligent. We love because we love.

(Không ai yêu một người phụ nữ bởi cô ấy đẹp hay xấu xí, ngu dốt hay thông minh. Chúng ta yêu bởi vì chúng ta yêu)

xem ngay:  Bài tập câu bị động tiếng Anh lớp 7 review unit 10, 11, 12

– A lady’s imagination is very rapid, it jumps from admiration to love, from love to matrimony in a moment.

(Sự tưởng tượng của người phụ nữ rất nhanh chóng, nó nhảy từ sự thán phục sang tình yêu, từ tình yêu đến hôn nhân trong giây lát)

– Here’s all you have to know about men and women: women are crazy, men are stupid. And the main reason women are crazy is that men are stupid.

(Đây là tất cả những gì chúng ta biết về đàn ông và phụ nữ: phụ nữ thì điên rồ, còn đàn ông thì ngốc nghếch. Và lý do chính mà phụ nữ điên rồ đó là do đàn ông ngốc nghếch)

– A jealous woman does better research than the FBI.

(Một người phụ nữ ghen tuông điều tra còn giỏi hơn cả FBI)

– When a woman says “What?” it’s not because she didn’t hear you. She’s giving you a chance to change what you said.

(Khi một người phụ nữ nói “Cái gì?” đó không phải tại vì cô ấy không nghe những gì bạn nói. Mà cô ấy đang cho bạn cơ hội để thay đổi những gì bạn đã nói)

– A woman gets the last word in every argument. Anything a man says after that is the beginning of a new argument.

(Phụ nữ là người nói cuối cùng trong mọi cuộc tranh cãi. Bất cứ điều gì đàn ông nói sau đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc tranh cãi mới)

– Women are like police, they can have all the evidence in the world but they still want a confession.

xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh về thiết bị trong phòng bếp

(Phụ nữ giống như cảnh sát, họ có thể cỏ tất cả mọi bằng chứng trên đời nhưng họ vẫn mong muốn một lời thú tội)

– I’m the boss in this house, my wife told me so.

(Tôi là ông chủ trong ngôi nhà này, vợ tôi bảo vậy)

– Women are like banks, they take every cent you got and give you very little interest.

(Phụ nữ giống như ngân hàng, họ lấy của bạn từng đồng và trả cho bạn rất ít lãi suất)

Phụ nữ được ví như ngân hàng. Hay mọi lời nói của đàn ông chỉ gói gọn trong cảm xúc của phụ nữ. Rất đúng phải không. Bạn có thể tham khảo những câu danh ngôn tiếng Anh khác trên trang để thực hành và có thêm tài liệu học tiếng Anh nhé.

Related Posts

Add Comment