Tình bạn đẹp qua các câu danh ngôn tiếng Anh

Rate this post

Trong cuộc sống của chúng ta không thể thiếu tình bạn. Tình bạn giúp chúng ta gắn kết với nhau hơn, tình bạn giúp chúng ta có động lực hơn trong cuộc sống. Tình bạn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Tình bạn có thể thành tình yêu, nhưng nó vẫn luôn giữ được những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Cùng xem tình bạn đẹp qua các câu danh ngôn tiếng Anh được thể hiện như thế nào nhé.

Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh về tình bạn đẹp

– William Arthur Ward

Flatter me, and I may not believe you.

Criticize me, and I may not like you.

Ignore me, and I may not forgive you.

Encourage me, and I will not forget you.

Love me and I may be forced to love you.

Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin bạn.

Chỉ trích tôi, và tôi có thể sẽ không thích bạn.

Tảng lờ tôi, và tôi có thể sẽ không tha thứ cho bạn.

Khuyến khích tôi, và tôi có thể sẽ không quên bạn.

Yêu mến tôi, và tôi có thể sẽ bị buộc phải yêu mến bạn.

– Somewhere there’s someone who dreams of your smile, somewhere there’s someone who finds your presence worthwhile, so when you are lonely, sad and blue, remember there is someone, somewhere thinking of you.

Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá, vì vậy khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ rằng có ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về bạn.

– To the world you may be just one person, but to one person you may be the world.

Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới.

xem ngay:  Bài tập viết trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 8 unit 2

– We are all angles with one wing, and we must embrace each other to learn to fly.

Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.

– Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

– Pam Brown: Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence.

Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

– La Fontaine: Rare as is true love, true friendship is rarer.

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

 – If you see a friend without a smile; give him one of yours.

Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

– Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

– Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể lãng quên.

Thế nào là bạn tốt?

– Pam Brown: In loneliness, in sickness, in confusion-the mere knowledge of friendship makes it possible to endure, even if the friend is powerless to help. It is enough that they exist. Friendship is not diminished by distance or time, by imprisonment or war, by suffering or silence. It is in these things that it roots most deeply. It is from these things that it flowers.

Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh hay về phụ nữ (phần 4)

– Albert Camus: Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.

Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

– One kiss breaches the distance between friendship and love.

Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.

– Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

– William Arthur Ward: A true friend knows your weaknesses but shows you your strengths; feels your fears but fortifies your faith; sees your anxieties but frees your spirit; recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities.

Người bạn thực sự biết điểm yếu của bạn nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh; cảm nhận được nỗi sợ của bạn nhưng củng cố niềm tin; thấy được những lo lắng của bạn nhưng giúp bạn giải phóng tinh thần; nhận ra những điều bạn bất lực nhưng nhấn mạnh những điều bạn có thể làm.

– Benjamin Franklin: Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

– It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực trong cuộc sống (Phần 1)

– Frank Tyger: If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it.

Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.

– Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.

Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.

– William Arthur Ward: Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.

Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

– Helen Keller: Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

Tình bạn – tình yêu là những yếu tố không thể thiếu trong trong cuộc sống của chúng ta. Để cuộc sống thêm ý nghĩa, các bạn có thể sưu tầm nhiều câu danh ngôn tiếng Anh hay về tình bạn, bạn bè để cùng học tiếng Anh và bổ sung thêm kiến thức cho bản thân nhé.

Related Posts

Add Comment