Write about your hobby

Rate this post

”Write about your hobby” là dạng bài tập rất phổ biến trong các bài thi luận.

Sở thích

I have many hobbies such as listening to music, watching movies, playing chess,… And my all-time favourite activity is watching movies. There are many kind of movies I love. They are romantic movies, science fiction movies, honor movies especially adventurous movies. For me, watching films is the best way to enjoy the great moment and reduce pressure and stressful after working and studying. I usually spend at least two times a week on finding out the box – office hit and watch. It is the only daily time that I can be joyful with my hobby. At the weekend, I love hanging out with my close friends to movies theatre.

Although watching at cinema is quite expensive, I still try my best to take a small amount of money budget and have great time near by my friends. I think this hobby brings me into contact with like-mindes people. It help us to trengthen the combination between us.   

Dịch

Tôi có rất nhiều sở thích như là nghe nhạc, xem phim, chơi cờ vua,… Và sở thích chiếm hầu hết thời gian của tôi là xem phim. Tôi thích xem rất nhiều thể loại phim. Chúng là phim tình cảm, phim khoa học viến tưởng, phim kinh dị và đặc biệt là phim phiêu lưu. Với tôi, xem phim là cách tốt nhất để giảm tận hưởng những giây phút tuyệt vời để giảm stress và áp lực sau khi học tập và làm việc. Tôi luôn dành ít nhất hai lần một tuần để tìm phim chiếu rạp đang hot và xem. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày để tôi có thể tận hưởng sở thích của mình. Vào cuối tuần, tôi rất thích đi chơi cùng bạn thân của tôi tới rạp chiếu phim.

xem ngay:  Bài tập luyện nói tiếng Anh lớp 8 unit 4

Mặc dù xem phim ở rạp khá là đắt, nhưng tôi vẫn cố gắng dành một khoản tiền nhỏ để có khoảng thời gian tuyệt vời bên bạn bè. Tôi nghĩ rằng sở thích này đã mang tôi biết đến những người bạn cùng sở thích. Nó giúp bền chặt hơn mối quan hệ của chúng tôi.

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Tài liệu tiếp tục được cập nhật

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Related Posts

Add Comment