Bài tập tiếng anh lớp 6

Rate this post

Kiến thức ngữ pháp trọng tâm chương trình lớp 6

Trong chương trình Tiếng Anh 6, học sinh tiếp tục được học nhiều chủ điển tiếng anh mới. Cùng với đó là cấu trúc ngữ pháp khác với chương trình Tiếng Anh 5. Kiến thức ngữ pháp trọng tâm cần chú ý như sau:

  • Đại từ nhân xưng: I,you, she, he, it, they, we
  • Đạit từ sở hữu: my, your, her, his, their, us, its
  • Thì hiện tại đơn: thể khẳng định, phủ định, nghi vấn
  • Thì hiện tại tiếp diễn: thể khẳng định, phủ định, nghi vấn
  • Vị trí của tính từ trong câu
  • Các từ để hỏi và các câu hỏi hay gặp: số lượng, tầng lầu, hoạt động hàng ngày, giờ giấc

Đây là những chủ điểm quan trọng mà chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi học kì 2 Tiếng Anh 6. Trong tài liệu này, để giúp làm chắc nền tảng cơ bản của các bạn, chúng tôi xin gửi đến bộ tài liệu bài tập tiếng anh lớp 6.

Sổ tay ghi chép ngữ pháp

Ngay từ giai đoạn lớp 6, có nhiều cấu trúc ngữ pháp quan trọng. Do đó, chúng tôi có lời khuyên để học sinh làm một quyển sổ tay. Quyển sổ này sẽ ghi chép toàn bộ công thức ngữ pháp trong suốt thời gian học tiếng anh. Đây là quyển sổ tổng hợp kiến thức tiếng anh. Chắc chắn việc ghi chép sổ tay này sẽ vô cùng hữu ích để ghi nhớ và ôn tập. Các bạn nên chuẩn bị quyển sổ nho nhỏ, có thể trang trí thêm. Trong quyển sổ này, các bạn nên phân rõ các chủ đề học ra.

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 6 Places cho trẻ em

Ví dụ phân chia theo các thì. Hoặc các dạng đặc biệt của so sánh hơn. Hay là chủ đề câu hỏi đuôi. Như vậy, sau này khi tra cứu sẽ thuận tiện hơn. Ví dụ khi làm bài tập tiếng anh lớp 6, có những cấu trúc riêng lẻ không thuộc chủ đề nào cả. Vậy các bạn nên tạo một phần cho những cấu trúc như này. Hàng ngày đọc lại sẽ giúp bạn nhớ kiến thức lâu hơn.

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Tài liệu tiếp tục được cập nhật

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Related Posts

No Responses

Add Comment