Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 7

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 7 dạng nối từ vựng kèm đáp án trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em ôn tập lại từ vựng đã học.

Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 7

Match a verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer. Add a preposition when necessary.

1.ride

2.drive

3.fly

4.sail

5.get on

6.get of

a.a train

b.a boat

c.a bus

d.a bike

e.a car

f.a plane

Key:  

1.d ride a bike

2.e drive a car

3.fly by plane

4.b sail on/in a boat

5.get on a bus/ a train/ a bike/ a motorbike

6.get of  a bus/ a train/ a bike/ a motorbike

xem ngay:  Bài tập từ vựng phương tiện giao thông tiếng Anh lớp 7 unit 7

Related Posts

Add Comment