Các dạng bài tập tiếng anh lớp 4 cuối năm có đáp án

Rate this post

Tiếng anh là môn học quan trọng ở bậc tiểu học. Tiếng anh lớp 4 các em đã làm quen với nhiều dạng bài tập khác nhau. Nhằm giúp bố mẹ cùng con ôn tập tốt nhất cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Alokiddy tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh lớp 4 cuối năm kèm đáp án. Hi vọng sẽ là bộ tài liệu giúp bé và cha mẹ có được quá trình ôn luyện tốt và đạt kết quả cao.

tam-quan-trong-cua-viec-hoc-tieng-anh

Mẹ hãy cùng con ôn luyện với những dạng bài tập sau

Dạng bài 1: Chọn đáp án đúng nhất (Choose the best answer)

Đây là dạng bài tập thường xuất hiện trong mỗi đề thi cuối năm tiếng anh lớp 4. Dạng bài này học sinh phải vận dụng các kiến thức về ngữ pháp, thì cũng như kho từ vựng của mình.

Một vài câu ví dụ điển hình cho dạng bài này gồm

Đề bài

 1. I want ….. apple

A. a         B. an          C. two        D. five

 1. I am ………… . I want juice.

A. thirsty     B. hungry       C. fine        D. fat

 1. What ……… you like?

A. are       B. is          C. do         D. can

 1. Look! There …. a dog. I like dogs.

A. am      B. can         C. are        D. is

Đáp án

 1. B   2. A   3.C   4.D

Dạng bài 2: Sử dụng các từ đã cho tạo thành câu có nghĩa (Use the given words to make complete sentences)

Đây là dạng bài tập tiếng anh lớp 4 cuối năm  thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Dạng bài giúp bé biết cách tạo câu có nghĩa và chuẩn xác theo ngữ pháp. Là dạng bài luyện ngữ pháp tốt nhất cho bé trong các dạng bài ôn tập tiếng anh lớp 4 cuối kỳ.

xem ngay:  Tổng hợp tài liệu tiếng Anh lớp 1

Đề bài

1. color / like / you / do / What /?

……………………………………………………….

2. favorite / My / is / color / brown /.

………………………………………………………

3. and / I / ice-cream / want / cake /.

…………………………………………………………

4. like / you / rabbits / Do /?

…………………………………………………

Đáp án

 1. What color do you like?
 2. My favorite color is brown.
 3. I want cake and ice-cream..
 4. Do you like rabbits?

Dạng 3. Tìm lỗi sai (Find the mistake)

Dạng bài tập tiếng anh lớp 4 cuối năm dễ khiến học sinh nhầm nhiều nhất chính là tìm lỗi sai trong câu. Đây là dạng bài bắt buộc các em phải nắm vững cấu trúc câu, ngữ pháp và từ vựng cũng như các thì.

Tìm lỗi sai – dạng bài khó

Các lỗi sai thường sắp xếp rất nhỏ do đó luôn khiến các em mất nhiều thời gian tìm kiếm và nhận ra để sửa. Lỗi sai có thể đến từ chính tả (từ vững), cách dùng thì, cấu trúc (ngữ pháp)…

Đề bài

1. We go to bed on 9 o’clock.

A. Go               B. To bed            C. On

2. May watchs TV at 8 o’clock.

A. Watchs        B. at                    C. 8 o’clock

 1. I gets upat5:30.

A. Gets up        B. at                    C. 5:30

4. Tony and Mary has dinner at 6:30

A. And               B. Has                C. Dinner

5. His brother do his homework in the evening

A. Do                 B. His                C. In the evening

xem ngay:  Bài tập luyện viết review tiếng Anh lớp 7 unit 1, 2, 3

Đáp án

 1. C     2. A   3. A 4.B     5.A

Dạng bài 4. Dịch sang tiếng anh (Translate into English)

Đây là dạng bài tập tiếng anh lớp 4 kỳ 2 thường xuyên xuất hiện tại các kỳ thi. Chúng yêu cầu vốn từ vựng ở các em học sinh cũng như cách dùng câu.

Đề bài

 1. Tôi ăn sáng lúc 6:30.
 2. Mẹ tôi dậy lúc 5:30
 3. Chúng tôi đi học lúc 7:30

Đáp án

 1. I have breakfast at 6:30 a.m
 2. My mother gets up at 5:30 a.m
 3. We go to school at 7:30

Dạng bài 5. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống (Choose the best answer)

Dạng bài này là dạng bài tổng hợp nhưng cũng dễ lấy điểm nhất dành cho các em học sinh lớp 4 hiện nay.

Chọn đáp án – dạng bài phổ biến

Đề bài

 1. My father ………….. to work at 7:30
 2. Go     B.Gos C.Goes
 3. We ………….. breakfast at 6:15
 4. Have    B.Has C. Haves
 5. Nam …………….TV at 3 p.m
 6. Watch     B.Watchs C.Watches
 7. Lili and Alan …………. homework at 7 o’clock
 8. Do     B.Dos C.Does
 9. Her friends ………….. lunch at 12:00 at school
 10. Go   B. Have    C. Do

Đáp án

 1. C   2. A    3.C 4.A    5.B

Dạng bài 6. Đọc và hoàn thành câu (Read and complete)

Dạng bài tập tiếng anh lớp 4 cuối kỳ thường để giúp các em biết cách xác định nội dung của bài, tìm câu trả lời đúng dựa theo đoạn văn có sẵn. Đây là dạng bài rất dễ.

Đề bài

Đề bài được chia 2 phần: Đoạn và và câu hỏi

xem ngay:  Làm bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 1 cho bé 9 tuổi

My name is Jenny. I’m from England. This is my school timetable. We go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. My
favourite subject at school is Music. During Music lessons we sing songs. I don’t like Saturday and Sunday because I do not go it.

Câu hỏi đi kèm

 1. Her name is…..
 2. She is from….
 3. She has classes on….
 4. Her favorite subject is…..
 5. She does not go to school on………………

Đáp án

 1. Jenny
 2. England
 3. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.
 4. Music
 5. Saturday and Sunday.

Ngoài 6 dạng bài phổ biến kể trên cũng có một số các dạng bài khác như: điền vào chỗ trống để hoàn thành một đoạn văn, trả lời câu hỏi… Các dạng bài tập đó thực chất cũng giống như 6 dạng cơ bản trên chỉ khác nhau ở cách trình bày.

Trên đây là 6 dạng bài tập tiếng anh lớp 4 cuối năm dành cho các bậc phụ huynh tham khảo và cùng ôn luyện với bé. Mỗi dạng bài tập đều có độ khó riêng và mang tới ý nghĩa rèn luyện kỹ năng cho bé trong môn học. Hiện nay trên các trang mạng xã hội, những trang web học trực tuyến có rất nhiều mẫu bài tập ôn tập tiếng anh lớp 4 cuối kỳ các bậc phụ huynh có thể tải về để cùng con ôn tập.

Related Posts

Add Comment