Bài tập xem tranh tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts

Rate this post

Nội dung bài tập xem tranh tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn với những kiến thức thuộc SGK thí điểm lơp 7 tập 1. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh lớp 7 này ngay sau đây nhé!

Bài tập xem tranh tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts

Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen and repeat.

camera

portrait

paintbrush

microphone

museum

painting

crayons

art gallery

opera

musical instruments

bai-tap-xem-tranh-tim-dap-an-dung-tieng-anh-lop-7-unit-4-music-and-arts-1
bai-tap-xem-tranh-tim-dap-an-dung-tieng-anh-lop-7-unit-4-music-and-arts-2
bai-tap-xem-tranh-tim-dap-an-dung-tieng-anh-lop-7-unit-4-music-and-arts-3

Đáp án:

  1. microphone
  2. camera
  3. painting
  4. musical instruments
  5. portrait
  6. art gallery
  7. crayons
  8. museum
  9. opera
  10. paintbrush
xem ngay:  Bài đánh giá năng lực tiếng Anh lớp 8 số 4

Related Posts

Add Comment