Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 8 có đáp án

Rate this post

Bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 8 trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em luyện kỹ năng viết tiếng Anh mỗi ngày.

Những lợi ích bài tập viết lại câu mang lại

Bài tập viết lại câu là dạng bài tập có trong chương trình tiếng anh 6. Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 là dạng cơ bản của chương trình lớp này. Dạng bài tập luyện tập rất nhiều kĩ năng cho học sinh.

Thứ nhất là nó ôn lại ngữ pháp một cách tổng quát. Ví dụ như các bài tập thì , dạng so sánh của tính từ, giới từ, trạng từ,… Đồng thời với mỗi khi viết lại học sinh lại được ôn lại một lần kiến thức. Thậm chí là mối liên hệ giữa chúng

Thứ hai là vốn từ vựng. Nó giúp học sinh biết được các dạng của một từ: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Hơn nữa viết lại câu giúp học sinh áp dụng câu vào một ngữ cảnh cụ thể. Từ đó học sinh có thể nhớ được nghĩa và hoàn cảnh sử dụng từ vựng.

Những sai lầm thường gặp khi học tiếng Anh

Ai cũng có lúc làm sai. Nhưng việc nhận ra lỗi sai và sửa chúng thì lại chẳng mấy ai làm được. Làm bài tập viết lại câu tiếng Anh 7 học sinh cũng có thể mắc sai lầm. Nếu khắc phục những sai lầm này thì đề thi cuối kì sẽ không còn là khó khăn nữa rồi. Trong phần này chúng tôi liệt kê những sai lầm thường mắc phải:

  • Dùng sai thì của động từ
  • Dùng sai từ vựng
  • Không có sự thống nhất giữa chủ ngữ và vị ngữ trong câu và giữa các vế của câu
xem ngay:  Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh vị trí giám đốc kinh doanh

Những sai lầm trên đây thường do lối học dịch từ việt sang anh của học sinh. Đây cũng là hậu quả của việc không có điều kiện đầy đủ. Điều này thường diễn ra ở học sinh nông thôn hoặc vùng cao.

Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 8 có đáp án

Complete the second sentence in each pair, using the word in brackets. The meaning of both sentences should be the same.

1.They found the film exciting. (excited)

They ______ about the film.

2.The film bored them so they left halfway through it. (boring)

The film ______ so they left halfway through it.

3.The ending of the film was quite moving. (moved)

We ______ at the ending of the film.

4.His new film is really surprising. (surprised)

You’ll ______ at his new film.

Key

1.They were excited about the film.

2.The film was boring so they left halfway through it.

3.We were moved at the ending of the film.

4.You’ll be surprised at his new film.

5.Lots of people find the way he behaves/ his behaviour confusing

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Related Posts

Add Comment