Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Rate this post

Nội dung bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service giúp các em học sinh hoàn thành bài học SGK chương trình thí điểm tập 1 lớp 7 tốt nhất. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh lớp 7 thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Choose the phrases that match the pictures below. Write them in the spaces provided.

people in a flooded area

sick children

homeless people

elderly people

disabled people

bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-3-community-service-1
bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-3-community-service-2

Đáp án:

  1. disabled people
  2. elderly people
  3. homeless people
  4. sick children
  5. people in a flooded area
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 7 dạng điền từ theo tranh

Related Posts

Add Comment