Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 7 dạng điền từ theo tranh

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 7 dạng điền từ theo tranh kèm đáp án chi tiết trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm giúp các em nâng cao vốn từ vựng đã học.

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 7 dạng điền từ theo tranh

Have you seen these road signs? Talk about the meaning of the signs below with a partner.

1.____________________

2.____________________

3.____________________

4.____________________

5.____________________

6.__________________

7.____________________

8.__________________

bai-tap-tieng-anh-lop-7-unit-7-dang-dien-tu-theo-tranh
bai-tap-tieng-anh-lop-7-unit-7-dang-dien-tu-theo-tranh

Key:  

1.Traffic lights

2.no parking

3.no right turn

4.hospital ahead

5.parking

6.cycle lane

7.school ahead

8.no cycling

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp chuyển đổi câu bị động tiếng Anh lớp 7 unit 6

Related Posts

Add Comment