Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng điền từ vào tranh

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 nằm trong tập 2 của sách giáo khoa thí điểm chương trình mới dạng điền từ vào tranh giúp các em ôn luyện từ vựng đã học cũng như ghi nhớ từ hiệu quả hơn.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8 dạng điền từ vào tranh

Using the words above, name these sports and games following picture.

1.boxing

2.Fishing

3.aerobics

4.chess

5.table tennis

6.karate

7.cycling

8.swimming

9.volleyball

10.tennis

11.skiing

12.running

bai-tap-tieng-anh-lop-6-unit-8-dang-dien-tu-vao-tranh
bai-tap-tieng-anh-lop-6-unit-8-dang-dien-tu-vao-tranh

Key:

1.cycling   2. table tennis   3. running

4.swimming  5. chess    6. Skiing

xem ngay:  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 6 unit 11 tìm cụm từ nhấn mạnh

Related Posts

Add Comment