Bài tập hoàn thành từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 3

Rate this post

Với nội dung bài tập hoàn thành từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 3 sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn với chương trình SGK thí điểm tập 1. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài tập hoàn thành từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 3

Work in pairs. Discuss what the word is for each picture. The i  rst and last letters of each word are given

bai-tap-hoan-thanh-tu-vung-tieng-anh-lop-8-unit-3-1
bai-tap-hoan-thanh-tu-vung-tieng-anh-lop-8-unit-3-2

Đáp án:

  1. ceremony
  2. pagoda
  3. temple (Ly Son)
  4. waterwheel (in the north)
  5. shawl (of the Thai women)
  6. basket (of the Sedang)
xem ngay:  Các bài tập và giải bài tập tiếng anh lớp 4

Related Posts

Add Comment