Bài tập điền từ vào chỗ trống tiếng Anh lớp 6 unit 5

Rate this post

Bài tập tiếng Anh với nội dung điền từ vào chỗ trống sau đây thuộc chương trình tiếng Anh lớp 6 unit 5 sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng học tiếng Anh tốt hơn và nắm được kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập điền từ vào chỗ trống tiếng Anh lớp 6 unit 5

Complete the following sentences

  1. We’re lost. Pass me the ______.
  2. It’s so hot today. I need to take some ______.
  3. My head hurts. I need to take a ______.
  4. I i nished packing. All my things are inmy ______.
  5. I walked too much. I need to put a ______ on my foot.

Đáp án:

Key:  1. compass    2. sun cream  3. Painkillers 4. backpack  5. Plaster

xem ngay:  Tổng hợp 200 thành ngữ tiếng Anh hay dùng nhất (phần 2)

Related Posts

Add Comment