Từ vựng tiếng Anh lớp 9 unit 5 The Media

Rate this post

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 theo từng unit là một trong những nguồn tài liệu giúp các em học tiếng Anh một cách tốt nhất. Những bài học từ vựng tiếng Anh theo từng unit này các em cần nắm vững để có được kiến thức phục vụ cho quá trình học tập của mình sau này. Từ vựng tiếng Anh lớp 9 unit 5 The Media bao gồm những từ vựng đơn giản, giúp các em học tiếng Anh tốt hơn và nhanh hơn.

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 unit 5 The Media

– media (n) phương tiện truyền thông

– invent (v) phát minh

– invention (n) sự phát minh

– inventor (n) nhà phát minh

– crier (n) người rao bán hàng

– latest news tin giờ chót

– popular (n) được ưa chuộng, phổ biến

– popularity (n) tính phổ biến

– widely (adv) một cách rộng rãi

– teenager (n) thanh thiếu niên

– adult (n) người lớn

– thanks to nhờ vào

– variety (n) sự khác nhau, sự đa dạng

– channel (n) kênh truyền hình

– control (v) điều kiển, kiểm soát

– stage (n) giai đoạn

– development (n) sự phát triển

– develop (v) phát triển

– interactive (a) tương tác

– viewer (n) người xem

– show (n) buổi trình diễn

– remote (a) = far xa

– event sự kiện

– interact (v) ảnh hưởng

– interaction (n) sự tương tác

– benefit (n) ích lợi

Những từ vựng tiếng Anh này rất đơn giản và vễ học đúng không? Hãy ghi lại để có được những bài học tiếng Anh phù hợp với chương trình học của mình và học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé!

xem ngay:  Những từ vựng tiếng Anh về dụng cụ thông dụng nhất

Related Posts

Add Comment