Bài tập từ vựng hoàn thành câu tiếng Anh lớp 8 unit 5

Rate this post

Với bài tập tiếng Anh lớp 8 unit 5 hoàn thành câu sẽ giúp các em học sinh nắm được từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh SGK thí điểm tập 1 này nhé!

Bài tập từ vựng hoàn thành câu tiếng Anh lớp 8 unit 5

Match the nouns with each verb. A noun can go with more than one verb.

a ceremonyan anniversarya rituala showa heroa goda celebrationgood fortunea reunion
  1. WATCH ____________________________________
  2. HAVE ______________________________________
  3. WORSHIP __________________________________
  4. PERFORM __________________________________

Đáp án:

  1. WATCH … a ceremony, a show
  2. HAVE … (all can i t)
  3. WORSHIP … a god, a hero
  4. PERFORM … a ritual, a ceremony, a show
xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về phụ nữ của những người nổi tiếng

Related Posts

Add Comment