Bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 8 unit 3

Rate this post

Với phần bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 8 unit 3 sẽ giúp các em hoàn thành tốt bài học chương trình SGK thí điểm của mình, học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 8 unit 3

Answer the questions.

  1. Do the Thai people have their own language?
  2. What is the main food of the Thai people?
  3. What is the Thai cloth well-known for?
  4. Which still wear their traditional costumes, Thai men or Thai women?
  5. Who do the Thai worship?

Đáp án:

  1. Yes, they do.
  2. Their main food is rice.
  3. It is well-known for being unique, colourful and strong.
  4. Thai women do.
  5. They worship their ancestors.
xem ngay:  Bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 8 unit 1

Related Posts

Add Comment