Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 sắp xếp từ thành câu

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 dạng sắp xếp từ thành câu giúp các em luyện kỹ năng tư duy và viết tiếng Anh thành thạo hơn.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 sắp xếp từ thành câu

Rearrange the words to make sentences

1.Stockholm/fantastic/is/!

2.Da Lat/we’re/in/!

3.a good time/we’re/having/here/!

4.love/I/Disneyland/!

5.must/come/you/!

6.you/wish/I/were/here/!

Key: 

1.Stockholm is fantastic!

2.We’re in Da Lat!

3.We’re having a good time here!

4.I love Disneyland!

5.You must come!

6.I wish you were here

xem ngay:  Bài tập tìm lỗi sai tiếng Anh lớp 8 unit 3

Related Posts

One Response

  1. ly
    January 16, 2021

Add Comment