Bài tập từ vựng phương tiện giao thông tiếng Anh lớp 7 unit 7

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 7 chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 chủ đề phương tiện giao thông giúp các em ôn tập từ vựng tiếng Anh hàng ngày.

Bài tập từ vựng phương tiện giao thông tiếng Anh lớp 7 unit 7

Write the words using the first letter given.

1.b_________________

2.b_________________

3.pl________________

4.b_________________

5.sh________________

7.m________________

6.tr_________________

8.c_________________

bai-tap-tu-vung-phuong-tien-giao-thong-tieng-anh-lop-7-unit-7
bai-tap-tu-vung-phuong-tien-giao-thong-tieng-anh-lop-7-unit-7

Key:  

1.bike/ bicycle

2.bus

3.plane

4.boat

5.ship

6.train

7.motorbike

8.car

xem ngay:  200 từ vựng tiếng Anh cho xin việc kế toán

Related Posts

Add Comment