Bài tập tìm lỗi sai tiếng Anh lớp 8 unit 3

Rate this post

Với bài tập tìm lỗi sai sẽ là một trong những nhóm tài liệu học tiếng Anh hiệu quả nhất giúp các em học sinh học chương trình thí điểm SGK 8 tập 1 hiệu quả nhất. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập tìm lỗi sai tiếng Anh lớp 8 unit 3

bai-tap-tim-loi-sai-tieng-anh-lop-8-unit-3

Each sentence has an error. Find and correct it.

  1. They travel to a nearest town to go shopping.
  2. Some ethnic minority children of this region are studying at the boarding school in a city.
  3. Although they speak dif erent languages, an ethnic groups in this region live near to one another.
  4. In the past, some ethnic groups lived the semi-nomadic life.
  5. All an ethnic peoples of Viet Nam have equality in every i eld.

Đáp án:

  1. a – the
  2. a – the
  3. an – the
  4. the semi-nomadic life – semi-nomadic life
  5. an – the
xem ngay:  Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 7 unit 9 dạng trả lời câu hỏi

Related Posts

Add Comment