Bài tập tiếng Anh lớp 10 về phát âm và trọng âm

5/5 - (1 vote)

Phần phát âm và trọng âm thường gặp trong các đề thi tiếng Anh lớp 10 và bài tập tiếng Anh lớp 10. Để làm tốt phần này, các bạn không chỉ biết cách đọc, phát âm tốt mà phải nắm được các quy tắc và thực hành càng nhiều càng tốt. Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về bài tập tiếng Anh lớp 10 về phát âm và trọng âm nhé.

Tầm quan trọng của phát âm trọng âm

Phát âm, trọng âm là hai khái niệm thường song hành cùng nhau để tạo nên phát âm tiếng Anh của học sinh. Ngoài việc học tốt từ vựng cấu trúc thì phát âm đóng vai trò quan trọng.

Đó là lí do làm bài tập tiếng Anh lớp 10 về phát âm và trọng âm để nâng cao trình độ là cần thiết.

Thứ nhất, đây là hai phần dễ lấy điểm hơn trong các đề thi cuối kì hoặc giữa kì. Nó chỉ có tối đa là 5 câu trong đề thi.

Thậm chí là đề thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh. Nếu như làm tốt phần này thì các bạn sẽ yên tâm hơn khi làm các phần khó. Với phần trọng âm thường gây nhiều khó khăn với học sinh,

Thứ hai, với những bạn  có ý định đi du học hoặc tham gia các kì thi tiếng Anh ielts hoặc toeic, toefl. Hoặc đơn giản các bạn chỉ muốn bắt chuyện với người nước ngoài. Thì nói hay, rõ, đúng trọng tâm là phần đóng vai trò quyết định.

Những quy tắc trọng âm cơ bản cần ghi nhớ

Như chúng tôi đã nói, phần trọng âm có vẻ nhiều bạn cảm thấy khó hơn. Có một số quy tắc trọng âm dưới đây chúng tôi đã tổng hợp. Với những quy tắc này, các bạn có thể làm bài tập tiếng Anh lớp 10 về phát âm và trọng âm cơ bản trong vài giây:

  • Trọng âm danh từ có 2 âm tiết rơi vào âm tiết thứ nhất
  • Động từ có 2 âm tiết trọng âm từ rơi vào âm tiết thứ hai.
  • Tính từ có 2 âm tiết trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất
  • Trọng âm sẽ rơi vào chính xác vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self
  • Trọng âm sẽ rơi vào trước các từ có đuôi sion, tion.
xem ngay:  Tiếng Anh giao tiếp là gì ? Bí kíp giao tiếp cực “mượt” bằng tiếng Anh

Bài tập tiếng Anh lớp 10 có đáp án

I.Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:

1/A. chemist         B. change    C. child       D. cheap

2/A. fork     B. world      C. sport       D.  north

3/A. plenty  B. fairy        C. sky         D. weekly

4/A. feather B. head       C. healthy    D. meat

5/A. much   B. cute        C. cut D. sun

6/A. soften  B. fifteen     C. enter       D. party

7/A. now     B. how        C. know      D. down

8/A. this      B. mine       C. file D. night

9/A. when   B. settle       C. become   D. fellow

10/A. where B. here        C. fear         D. dear

II.Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:

1/A. headmaster    B. holiday   C. attractive D. internet

2/A. matter  B. happen   C. listen       D. below

3/A. explain B. problem  C. study      D. worry

4/A. habit    B. become   C. learner    D. mother

5/A. fifteen  B. fifty        C. center      D. biggest

6/A. student B. member  C. prefer      D. teacher

7/A. subject B. hello       C. teacher    D. thousand

8/A. lesson  B. woman   C. repair      D. father

9/A. above  B. sister       C. widen     D. very

10/A. corner         B. answer    C. doctor     D. prepare

III.Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:

1/A. found  B. shout      C. bought    D. mouse

2/A. known B. king        C. make      D.  dark

3/A. question        B. education              C. situation      D. collection

4/A. find     B. gift                   C. private     D. night

5/A. mature B. back       C. dad         D. matter

6/A. much   B. sunny     C. tutor       D. cut

7/A. bread   B. dead       C. read        D. head

8/A. women          B. spend      C. degree     D. return

9/A. by        B. many      C. my D. sky

10/A. blackboards B. lessons    C. students  D. masters

IV.Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:

1/A. people B. classmate    C. lesson  D. devote

2/A. background   B. tutor       C. degree     D.  master

3/A. student          B. career      C. tiny         D. research

4/A. passage          B. unit         C. little        D. become

5/A. mother B. mature    C. sister       D. tragic

6/A. secondary      B. impossible        C. laboratory         D. conditional

7/A. November     B. December         C. October  D. January

8/A. receive B. private    C. brother    D. children

9/A. general B. condition          C. another   D. together

10/A. position       B. extremely         C. continue D. difficult

V.Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 8 unit 1

1/A. pay      B. bay         C. day         D. quay

2/A. knife    B. routine    C. dinner     D.  kick

3/A. brown B. down      C. now        D. shown

4/A. kitchen B. when      C. mess       D. debt

5/A. desks   B. rulers      C. bags        D. pens

6/A. minute B. muddy    C. funny      D. number

7/A. born    B. world      C. fork        D. short

8/A. house  B. hour       C. how        D. horse

9/A. sky      B. pretty      C. why        D. by

10/A. died   B. continued         C. contented         D. followed

VI.Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:

1/A. routine B. arrive      C. morning  D. prefer

2/A. dinner  B. harrow    C. neighbor D.  correct

3/A. dinner  B. during     C. although D. number

4/A. evening         B. usually    C. afternoon          D. another

5/A. alarm   B. discuss    C. friendly   D. begin

6/A. morning        B. repair      C. happy     D. pupil

7/A. buffalo B. exactly    C. tobacco   D. continue

8/A. minute B. about      C. Physics   D. English

9/A. quarter B. before     C. partner    D. weather

10/A. peasant        B. finish      C. compare  D. adverb

VII.Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:

1/A. special B. parent     C. mental    D. very

2/A. every   B. easy        C. why        D.  gradually

3/A. provide         B. primary   C. sign        D. province

4/A. difficult         B. commune         C. running   D. suffer

5/A. realize  B. teacher    C. reason     D. feature

6/A. action  B. fourteen  C. instead    D. active

7/A. acted    B. jogged    C. retarded  D. sacred

8/A. dumb  B. rob         C. book       D. bring

9/A. education      B. question  C. examination     D. attraction

10/A. wrong         B. word       C. west        D. with

VIII.Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:

1/A. education      B. specialty  C. opposition        D. demonstration

2/A. special B. mental    C. fourteen  D.  within

3/A. luggage         B. retard      C. happen   D. lesson

4/A. subtract         B. parent     C. message  D. passage

5/A. disable B. manager  C. condition          D. parental

6/A. sorry    B. happy     C. commune         D. subject

7/A. instead B. welcome C. construct D. arrive

8/A. primary         B. everything        C. afternoon          D. exciting

9/A. province        B. prepare   C. finger      D. meeting

10/A. better B. standing  C. attend     D. open

Đáp án

I/Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:

1/A. chemist         ; 2/ B. world         ; 3/ C. sky   ; 4/ D. meat           ; 5/ B. cute

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 11 unit 4

6/A. soften  ; 7/ C. know         ; 8/ A. this   ; 9/ C. become   ; 10/ A. where

II.Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:

1/C. attractive                 ; 2/ D. below         ; 3/ A. explain                ; 4/ B. become

5/A. fifteen           ; 6/ C. prefer         ; 7/ B. hello ; 8/ C. repair

9/A. above            ; 10/ D. prepare

III.Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:

1/C. bought ; 2/ A. known       ; 3/ A. question     ; 4/ B. gift

5/A. mature ; 6/ C. tutor ; 7/ C. read            ; 8/ B. spend

9/B. many   ; 10/ C. students

IV.Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:

1/D. devote ; 2/ C. degree        ; 3/ B. career         ; 4/ D. become

5/B. mature ; 6/ A. secondary   ; 7/ D. January      ; 8/ A. receive

9/A. general          ; 10/ D. difficult

V.Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:

1/D. quay    ; 2/ A. knife          ; 3/ D. shown        ; 4/ A. kitchen

5/A. desks   ; 6/ A. minute                 ; 7/ B. world         ; 8/ B. hour

9/B. pretty   ; 10/ C. contented

VI.Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:

1/C. morning                  ; 2/ D.  correct       ; 3/ C. although     ; 4/ D. another

5/C. friendly                   ; 6/ B. repair          ; 7/ A. buffalo       ; 8/ B. about

9/B. before            ; 10/ C. compare

VII.Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:

1/B. parent  ; 2/ C. why  ; 3/ D. province     ; 4/ B. commune

5/A. realize  ; 6/ A. action         ; 7/ B. jogged                  ; 8/ A. dumb

9/D. thing    ; 10/ A. wrong

VIII.Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:

1/B. specialty        ; 2/ C. fourteen      ; 3/ B. retard          ; 4/ A. subtract

5/B. manager        ; 6/ C. commune   ; 7/ B. welcome     ; 8/ D. exciting

9/B. prepare ;       10/ C. attend

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Bài tập tiếng Anh lớp 10 về phát âm và trọng âm với đáp án cụ thể được cung cấp ở trên hi vọng sẽ giúp các em có thể luyện tập ở nhà tốt hơn. Để làm tốt dạng bài tập này, các em nên xem lại quy tắc phát âm của nguyên âm, phụ âm và cách đánh dấu trọng âm của từ nhé. Chúc các em làm bài tốt.

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Related Posts

Add Comment