Châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc đời

Rate this post

Học tiếng Anh qua những câu châm ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa sẽ giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn và có những sáng tạo trong quá trình học tiếng Anh, bớt nhàm chán khi học.

Để giúp các bạn có thêm những tài liệu học tiếng Anh chúng tôi gửi tới các bạn một số câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc đời. Châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc đời là những câu châm ngôn được đúc rút từ những người đi trước, cho bạn những cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống.

Châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc đời

Những câu châm ngôn tiếng Anh này các bạn có thể học kết hợp với những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề để học tiếng Anh được hiệu quả hơn nhé!

-Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself….

Ai cũng nghĩ về việc thay đổi cả thế giới, nhưng lại chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi bản thân mình cả.

-Forget what hurt you but never forget what taugh you.

Hãy quên những điều làm đau bạn nhưng đừng fbao giờ quên đi điều dạy bạn

-“Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief can help create the fact.”

Này, hãy đặt niềm tin vào cuộc sống và sự công bằng, va niêm tin của bạn sẽ tạo ra cuộc sống  Đừng bao giờ sợ sệt trong cuộc sông

xem ngay:  Bài tập đọc hiểu về cấu tạo từ tiếng Anh lớp 7 unit 9

-“Life is ten percent what happens to us and ninety percent how we react to it.”

cuộc đời này chỉ có 10% là tự xảy ra và 90% là phản ứng lại

-The quickest way to double your money is to fold it over and put it back in your pocket.

Cách nhanh nhất để làm dày gấp đôi số tiền của bạn là gấp đôi nó lại và cho nó vào trong túi

-“When I hear somebody sigh, ‘Life is hard,’ I’m always tempted to ask, ‘Compared to what?’”

Khi có bất kỳ ai thở dài ca thán là “ cuộc sống nay thật là khó khăn”, tôi luôn luôn muốn hỏi họ một câu là : họ đang so sánh với cái gì?

-“Nurture your mind with great thoughts. To believe in the heroic makes heroes.”

Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn với những ý nghĩ lớn lao. Hãy tin rằng những ý tưởng lớn lao sẽ tạo nên những con ngươi lớn lao

-You may find the worst enemy or best friend in yourself.

Bạn có thể tìm thấy kẻ thù đáng sợ nhất hoặc là người bạn thân nhất trong chính con người bạn

-Live each day as if your life had just begun.

Hãy sống trọn vẹn tưng ngày như cuộc sống của bạn vừa bắt đầu

-The great thing in this world is not so much where you stand, as in what direction you are moving.

Điêu quan trọng nhất trên thế giới này không phải là bạn đứng ở đâu, mà là ở hướng mà bạn đi

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh hay nói về gia đình (phần 1)

Những câu châm ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa sẽ là những tài liệu tiếng Anh quan trọng cho các bạn trong các bài thi tiếng Anh cũng như trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Hãy ghi lại để có những câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc đời này nhé!

Related Posts

Add Comment