Những câu danh ngôn tiếng Anh nổi tiếng của Fidel Castro

Rate this post

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro không chỉ được biết đến như một vị lãnh đạo có tài có tâm mà ông còn để lại cho đời sau những câu danh ngôn tiếng Anh bất hủ được đúc rút từ cuộc đời của ông. Chúng ta cùng xem những câu danh ngôn tiếng Anh nổi tiếng của Fidel Castro qua bài viết sau nhé.

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay

Học tiếng Anh qua danh ngôn nổi tiếng của Fidel Castro

– I am not thinking of culting my beard, because i am accustomed to my beard and my beard means many things to my country. When we fulfil our promise of good goverment i will cut my beard.

Tôi không nghĩ đến việc cao râu bởi tôi quen với bộ râu này và nó có ý nghĩa với đất nước của tôi. Khi chúng tôi thực hiện xong lời hứa của chúng tôi về một chính quyền tốt, tôi sẽ cạo râu.

– A revolution is not a bed of roses. A revolution is a struggle between the future and the past.

Cách mạng không phải là một chiếc giường trải hoa hồng. Cách mạng là cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ.

– They talk about the failure of socialism but where is the success of capitalism in Africa, Asia and Latin America?

Họ nói về thất bại của chủ nghĩa xã hội nhưng đâu là sự thành công của chủ nghĩa tư bản ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh?

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh hay nói về gia đình (phần 2)

– Nothing in the world is irreversible, not even capitalism.

Không gì trên thế giới là không thể đảo ngược, thậm chí cả chủ nghĩa tư bản.

– Condemn me, it does not matter history will absolve me.

Cứ lên án tôi, chẳng sao cả, lịch sử sẽ giải oan cho tôi.

– Capitalism is using its money, we socialist throw it away.

Chủ nghĩa tư bản đang sử dụng tiền của họ, những người theo chủ nghĩa xã hội ném nó đi.

– Men do not shape destiny, destiny produces the man for the hour.

Con người không tạo ra số phận, số phận tạo ra con người để tạo ra lịch sử.

– I am Fidel Castro and we have come to liberate Cuba.

Tôi là Fidel Castron và chúng tôi đã đến đến giải phóng Cuba.

– Life without ideas deserves nothing. There is no greater joy than to fight for them.

Cuộc sống không có lý tưởng chẳng có ý nghĩa gì. Không có niềm vui nào lớn hơn việc chiến đấu vì những lý tưởng của mình.

Học tiếng Anh qua các câu danh ngôn của người nổi tiếng

– One of the greatest benefits of the revolution is that even our prostitutes are college graduates.

Một trong những lợi ích tuyệt vời nhất của cuộc cách mạng là ngay cả gái mại dâm của chúng tôi cũng là những sinh viên tốt nghiệp đại học.

– I began the revolution with 82 men. If I had to do it again, i would do it with 10 or 15 and absolute faith. It does not matter how small you are if you have faith and a plan of action.

xem ngay:  Học tiếng Anh qua những câu danh ngôn của Bill Gates

Tôi bắt đầu cuộc cách mạng với 82 người. Nếu phải làm lại điều đó, tôi sẽ bắt đầu với 10 hay 15 người cùng một niềm tin tuyệt đối. Quy mô nhỏ không phải là vấn đề nếu bạn có niềm tin và một kế hoạch hành động.

Những câu danh ngôn tiếng Anh nổi tiếng của Fidel Castro mang đậm tính chính trị và tinh thần yêu nước. Các bạn có thể tham khảo thêm để hỗ trợ cho việc học tiếng Anh qua danh ngôn nhé.

Related Posts

Add Comment