Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh hay (phần 1)

Rate this post

Bạn yêu thích tiếng Anh, bạn muốn sưu tầm những câu danh ngôn tiếng Anh hay để vừa học tiếng Anh, vừa giúp cho tâm hồn của mình phong phú hơn. Với công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì việc tìm các câu danh ngôn không hề khó. Tuy nhiên để tránh mất nhiều thời gian của các bạn, chúng tôi tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh hay dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn học và luyện tiếng Anh tốt hơn.

Danh ngôn tiếng Anh hay trong cuộc sống

Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh hay

– Michelangelo: The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.

Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó.

– Robert Alan

The rain may be falling hard outside

But your smile makes it alright

I’m so glad that you’re my friend

I know our friendship will never end.

Dù ngoài trời mưa đang rất to

Bạn mỉm cười, thế là mưa hóa nhỏ

Mình vui lắm khi mình có bạn

Tình bạn chúng ta sẽ mãi vững bền.

– J Rohn: Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

– Robert L. Stevenson: We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.

Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính.

xem ngay:  Những câu danh ngôn tiếng Anh về cha (phần 3)

– Winnie the Pooh: If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.

Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn.

– Ben Sweetland: The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little.

Thế giới đầy rẫy sự dư dả và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc rây thay vì một chiếc xe bồn… một thìa uống trà thay vì một chiếc máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít.

– Zig Ziglar: What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals.

Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.

– Mia Hamm: No – one gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But the backbone of success is usually found in old – fashioned, basic concepts like hard work, determination, good planning and perseverance.

Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch cẩn thận và kiên trì.

– Anthony Robbins: There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh hay về nụ cười

– Meredith Shea: Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest.

Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất.

Luyện tiếng Anh qua các câu danh ngôn hay

– Soichiro Honda: Many people dream of success. Success can only be achieved through repeated failure and introspection. In fact, success represents the 1% of your work that results from 99% that is called failure.

Nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và sự nội quan liên tục. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc ta làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại.

– Anthony Robbins: People who fail to succeed usually get stopped by frustration. All succesful people learn that success is buried on the other side of frustration. Unfortunately, some people don’t get to the other side.

Những người không đạt được thành công thường bị tâm trạng thất vọng chặn lại. Tất cả những người thành công đều biết rằng thành công được che giấu ở mặt bên kia của sự thất vọng. Thật không may, một số người không đến được mặt bên đó.

– Mary Crowley: If you have made mistakes, even serious ones, there is always another chance for you. What we call failure is not the falling down, but the staying down.

Nếu bạn đã phạm sai lầm, ngay cả những sai lầm nghiêm trọng, luôn luôn có một cơ hội khác dành cho bạn. Những gì chúng ta gọi là thất bại không phải tình trạng vấp ngã mà là trạng thái đứng yên tại chỗ.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về sự thành công và thất bại

– Stacy and Liz: Friendship is like a garden. It is beautiful when it is watered and tended to with love and care of prayers, hugs, tears and cheers, but it will be withered up, dry up and die if left untouched.

Tình bạn giống như một khu vườn, chỉ đẹp khi được tưới nước và chăm sóc bằng tình yêu thương và sự quan tâm của những lời cầu nguyện, những cái ôm, những giọt nước mắt và niềm vui, nhưng nó sẽ héo úa, khô cằn và chết nếu không được ngó ngàng đến.

– Henry C Clink: While one person hesitates to try because afraid of failure, the other is busy making mistakes and becoming successful.

Trong khi một người còn do dự thử vì sợ thất bại, người khác lại đang bận mắc lỗi và trở nên thành công.

– Calvin Coolidge: If you see the troubles coming down the road, you can be sure that nine will run into the ditch before they reach you.

Nếu bạn thấy mười rắc rối đang đổ xuống đường, bạn có thể chắc rằng chín rắc rối sẽ rơi xuống mương trước khi chúng tới được chỗ bạn.

– Moshe Arens: Failure is just a resting place. It is an opportunity to begin again more intelligently.

Thất bại chỉ là một nơi nghỉ ngơi. Nó là một cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn.

– E Rosevelt:

He who loses money loses much.

He who loses a friend loses much.

He who loses determination loses all.

Người mất tiền mất nhiều.

Người mất bạn mất nhiều.

Người mất sự quyết tâm mất tất cả.

Học tiếng Anh qua danh ngôn cũng là cách học hay mà bạn nên tham khảo. Đọc các câu danh ngôn tiếng Anh sẽ giúp các bạn có thêm động lực hơn trong cuộc sống. Vì thế hãy bỏ túi cho mình những câu danh ngôn tiếng Anh mà chúng tôi giới thiệu ở trên nhé.

Related Posts

Add Comment