Bài tập từ vựng thể bị động tiếng Anh lớp 7 unit 6

Với thể bị động, những động từ chuyển thể từ động từ thường sang thể bị động vô cùng quan trọng giúp các em học sinh học tiếng Anh lớp 7 unit 6 học hiệu quả nhất. Cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này ngay sau đây nhé!

Bài tập từ vựng thể bị động tiếng Anh lớp 7 unit 6

bai-tap-tu-vung-the-bi-dong-tieng-anh-lop-7-unit-6

Write the past participle of the following verbs.

Base FormPast participle
consider
name
visit
locate
recognise
start
considered
Base formPast participle
sell
grow
speak
buy
build
see
sold

Đáp án:

named, visited, located, recognised, startedgrown, spoken, bought, built, seen

Bài viết liên quan

Thêm bình luận