Bài tập từ vựng tên các lục địa tiếng Anh lớp 6 unit 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về từ vựng tên các lục địa trong tiếng Anh lớp 6 unit 9 của sách giáo khoa thí điểm tập 2 trong chương trình mới giúp các em có thêm vốn từ vựng về tên các lục địa trên thế giới.

Bài tập từ vựng tên các lục địa tiếng Anh lớp 6 unit 9

Name the continents.

1.A__________

2.E__________

3.A__________

4.N__________A__________

5.S__________A__________

6.A__________

7.A__________

bai-tap-tu-vung-ten-cac-luc-dia-tieng-anh-lop-6-unit-9

Key:  

1.Asia  2. Europe  3. Africa  4. North America

5.South America  6. Australia  7. Antarctica

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về phụ nữ của những người nổi tiếng

Related Posts

Add Comment