Bài tập từ vựng điền từ theo tranh tiếng Anh lớp 7 unit 9

Rate this post

Dạng bài tập tiếng Anh về từ vựng điền từ theo tranh trong chương trình tiếng Anh lớp 7 unit 9 sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập điền từ theo tranh tiếng Anh lớp 7 unit 9

Write the phrases from the box under the road signs

-Ahead only

-Railway crossing

-No crossing

-No right turn

-Right turn only

bai-tap-tu-vung-dien-tu-theo-tranh-tieng-anh-lop-7-unit-9

Key:

1.Ahead only

2.No crossing

3.No right turn

4.Right turn only

5.Railway crossing

xem ngay:  Những câu thành ngữ tiếng Anh về thời tiết

Related Posts

Add Comment