Bài tập trả lời câu hỏi qua tranh tiếng Anh lớp 8 unit 4

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 8 chương trình SGK thí điểm tập 1 unit 4 với nội dung nhìn tranh trả lời câu hỏi sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn. Cùng tìm hiểu bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập trả lời câu hỏi qua tranh tiếng Anh lớp 8 unit 4

Look at the pictures and answer the questions.

  1. What are the people doing in each picture?
  2. Does your family ever do the same things?

Đáp án:

Picture 1:  A family is celebrating a birthday.

Picture 2:  People are making chung cakes.

Picture 3:  A family is at an amusement park.

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 7 television

Related Posts

Add Comment