Bài tập miêu tả tranh tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Rate this post

Nội dung bài tập miêu tả trang tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service giúp các em học tốt chương trình thí điểm lớp 7 tập 1 SGK mới và học tiếng Anh hiệu quả. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập miêu tả tranh tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Describe the pictures with the verbs in:

donate
volunteer
provide
environmental
Help
Recycle
Clean
Benefit
Plant
encourage
bai-tap-mieu-ta-tranh-tieng-anh-lop-7-unit-3-community-service
  1. ______ books
  2. _____ trees
  3. _________ children do homework
  4. _______ streets
  5. _______ rubbish

Đáp án:

  1. donate
  2. plant
  3. help
  4. clean
  5. recycle
xem ngay:  Những thành ngữ tiếng Anh về mưa

Related Posts

Add Comment