Bài tập luyện viết tiếng Anh về thành phố trong lớp 6 unit 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 dạng luyện viết trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 dựa trên những gợi ý dưới đây giúp các em luyện kỹ năng viết tiếng Anh hàng ngày.

Bài tập luyện viết tiếng Anh về thành phố trong lớp 6 unit 9

Write a postcard. Use the notes about the city you have chosen.

bai-tap-luyen-viet-tieng-anh-ve-thanh-pho-trong-lop-6-unit-9

-When did you arrive?

-Who are you with?

-Where are you staying?

-What have you done?

-What are you doing tomorrow?

-How are you feeling?

xem ngay:  Bài tập chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Related Posts

Add Comment