Những câu status độc đáo bằng tiếng Anh

Rate this post

Có rất nhiều câu status độc đáo bằng tiếng Anh mà bạn thường gặp trên facebook, twitter, zalo… Đó có thể là những câu status về cuộc sống, tình yêu, tình bạn nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thậm chí là rất độc đáo. Cùng xem những câu status độc đáo bằng tiếng Anh đó là gì nhé.

Tổng hợp những câu status độc đáo bằng tiếng Anh

-. The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away. – William Cowper

Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

– The roses of love glad the garden of life. – Lord Byron

Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.

– May you live as long as you wish and love as long as you live. – Robert A Heinlein

Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.

– The measure of life is not its duration, but its donation. – Peter Marshall

Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.

– You come into the world with nothing, and the purpose of your life is to make something out of nothing. – Henry Louis Mencken

Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.

– It is not length of life, but depth of life. – Ralph Waldo Emerson

xem ngay:  Các cụm từ vựng tiếng Anh diễn tả nỗi sợ hãi

Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

– The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough. – John Adams

Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

– To live lightheartedly but not recklessly; to be gay without being boisterous; to be courageous without being bold; to show trust and cheerful resignation without fatalism – this is the art of living. – La Fontaine

Sống vô tư nhưng không khinh suất; vui tươi nhưng không ầm ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh; tin tưởng và vui vẻ cam chịu nhưng không theo thuyết định mệnh – đó là nghệ thuật sống.

– We are born crying, live complaining, and die disappointed. – Thomas Fuller

Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.

– Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. – Helen Keller

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

– If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. – Eleanor Roosevelt

Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa.

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 8 test 2 có đáp án

– It’s Better to know and be disappointed, than to never know and always wonder!

Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn!

– Life is what happens while you are busy making other plans. – John Lennon

Cuộc sống là điều xảy ra trong khi bạn còn đang bận lên những kế hoạch khác.

– Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears. – John Lennon

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

– Some people die at 25 and aren’t buried until 75.- Benjamin Franklin

Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.

Status tiếng Anh hay cho bạn tham khảo

– Do you love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of. – Benjamin Franklin

Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

– There is no more fatal blunderer than he who consumes the greater part of his life getting his living. – Henry David Thoreau

Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.

– Life should not be estimated exclusively by the standard of dollars and cents. – Charles Goodyear

Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 8 unit 2

– The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. Let us live so that when we come to die even the undertaker will be sorry. Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first. – Mark Twain

Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương. Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.

– Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier. – Albert Schweitzer

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

Với những câu status độc đáo bằng tiếng Anh này, các bạn có thể đăng lên mạng xã hội, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bạn bè đó. Hãy thử xem nhé.

No related posts.

Related Posts

Add Comment