Từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập

Rate this post

Các bạn học tiếng Anh nhỏ tuổi chắc chắn sẽ rất chú ý đến chủ đề học từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập. Đồ dùng học tập không có quá nhiều và chủ đề này là một chủ đề quan trọng trong tiếng Anh trẻ em, đối với tiếng Anh người lớn, những đồ dùng này cũng được sử dụng thường xuyên, đặc biệt là khối văn phòng. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập cung cấp cho các bạn và các em nhỏ những nhóm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề mới này, giúp học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập

-Pen /pen/ chiếc bút.

-Pencil /’pensl/ bút chì

-Paper /’peipə/ giấy

-Draft paper /dræf //’peipə/ giấy nháp

-Eraser /i’reiz/ cục tẩy

-Sharpener /’ʃɑ:pənə/: gọt bút chì

-Text Book  /tekst/ /buk/ sách giáo khoa

-Notebook /’noutbuk/ vở, sổ tay

-Back pack  /bæk/ /pæk/ túi đeo lưng

-Crayon /’kreiən/ màu vẽ

-Scissors /‘sizəz/ cái kéo

-Glue stick /glu:/ /stick/ keo dán

-Pen case /pen/ /keis/ hộp bút

-Calculator /’kælkjuleitə/ máy tính

-Compass /’kʌmpəs/ compa, la bàn

-Book /buk/ sách

-Bag /bæg/ túi, cặp

-Ruler /’ru:lə/ thước kẻ

-Board /blæk//bɔ:d/ bảng

-Chalk /tʃɔ:k/ phấn viết

Một vài ví dụ về từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

-You must use compass to draw a round ring

Bạn phải dùng com pa để vẽ một vòng tròn

-Don’t waste paper, use the paper that you used and still have space on it to make draft paper. Paper was made of wood. Saving paper means we save trees.

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp điền từ have to tiếng Anh lớp 8 unit 4

Đừng lãng phí giấy, hãy dùng giấy đã sử dụng và vẫn còn chỗ trống để làm giấy nháp. Giấy làm từ gỗ. Chúng ta tiết kiệm giấy cũng có nghĩa là chúng ta cứu lấy những cái cây.

-Buy children crayons for presents, they love them much.

Hãy mua cho lũ trẻ màu vẽ để làm quà. Chúng thích màu vẽ lắm

-With color papers, scissors and glue stick, the child made a very lovely picture.

Với giấy màu, kéo và keo dán, đứa trẻ đã tạo nêm một bức trang rất đáng yêu

Những từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập cơ bản nhất hi vọng có thể giúp các bạn và các em có thêm những từ vựng cho quá trình học tiếng Anh của mình. Chúc các bạn học tiếng Anh thành công!

Related Posts

Add Comment