Học tiếng Anh qua những câu danh ngôn của Bill Gates

Rate this post

Bill Gates được biết đến trên toàn cầu với tư cách là ông chủ của hãng phần mềm Microsoft. Ông từng theo học trường đại học nổi tiếng Havard nhưng đã bỏ ngang để xây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Ông có những câu nói nổi tiếng đã tạo động lực cho nhiều thế hệ sau này. Cùng học tiếng Anh qua những câu danh ngôn tiếng Anh của Bill Gates nhé.

Học tiếng Anh qua những câu danh ngôn tiếng Anh của Bill Gates

– Life is not fair, get used to it

Cuộc sống vốn không công bằng, hãy làm quen với điều đó.

– I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.

Tôi chọn một người lười biếng làm một công việc khó. Bởi vì người lười sẽ tìm ra cách dễ dàng nhất để thực hiện công việc.

– If you can not make it good, at least make it look good.

Nếu bạn không thể làm tốt, ít nhất hãy làm cho nó đẹp.

– Your most unhappy custormers are your greatest source of learning.

Bạ học được nhiều điều nhất từ những khách hàng bất mãn nhất.

– If you are born poor it is not your mistake, but if you die poor it is your mistake.

Sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi của bạn, nhưng chết đi trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.

xem ngay:  Bài tập đọc tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Bill Gates có rất nhiều câu tiếng Anh hay cho bạn học tập

– Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can not lose.

Thành công là một người thầy tồi. Nó dụ dỗ những người thông minh nghĩ rằng họ không thể thua cuộc.

– Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important.

Công nghệ chỉ là công cụ. Còn trong việc giúp những đứa trẻ làm việc với nhau và động viên chúng, giáo viên là quan trọng nhất.

– Treatment without prevention is simply insustainable.

Điều trị mà không phòng ngừa đơn giản là không bền vững.

– It is fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure.

Ăn mừng thành công cũng tốt nhưng quan trọng hơn là phải chú ý đến những bài học của thất bại.

– Do not compare yourself with anyone in this world… If you do so you are insulting yourself.

Đừng so sánh bạn với bất kỳ ai trên thế giới… nếu làm điều đó, bạn đang tự sỉ nhục mình.

Học tiếng Anh qua những câu danh ngôn tiếng Anh của Bill Gates chắc chắn sẽ là phương pháp học hay giúp các bạn cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Các bạn có thể lưu lại để luyện tập nhé.

Related Posts

Add Comment