Học từ vựng tiếng Anh chủ đề phòng khách

Rate this post

Những đồ dùng trong phòng khách rất quen thuộc với bạn phải không, bạn gặp thường xuyên, thấy thường xuyên. Vậy tại sao không bắt đầu học tiếng Anh từ chủ đề này.

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề phòng khách

Trong phòng cách sẽ có ghế, bàn, sofa, tủ sách, bàn uống nước… Đó là những vật dụng thông dụng thường đặt trong phòng khách. Sau đây là tên gọi cũng như những từ vựng tiếng Anh cơ bản nhất về đồ dùng trong phòng khách mà bạn có thể tham khảo nhé.

– armchair /’ɑ:mt∫eə(r)/: ghế tựa

– banister /ˈbænɪstə(r)/: thành cầu thang

– bookcase /ˈbʊkkeɪs/: tủ sách

– ceiling /ˈsiːlɪŋ/: trần nhà

– ceiling fan /ˈsiːlɪŋ fæn/: quạt trần

– clock /klɒk/: đồng hồ

– coffee table / ˈkɒfi ˈteɪbl/: bàn uống nước

– cushion /ˈkʊʃn/: cái đệm

– desk /desk/: cái bàn

– drapes /dreɪps/: rèm

– end table: bàn vuông nhỏ thường để ở góc phòng

– fire /ˈfaɪə/: lửa

– fireplace /ˈfaɪəpleɪs/: lò sưởi

– frame /freɪm/: khung ảnh

– lampshade /ˈlæmpʃeɪd/: cái chụp đèn

– log /lɒɡ/: củi

– mantel /ˈmæntl/: bệ trên cửa lò sưởi

– ottoman /’ɒtəmən/: ghế dài có đệm

– painting /ˈpeɪntɪŋ/: bức ảnh

hoc-tu-vung-tieng-anh-chu-de-phong-khach

– recliner /rɪˈklaɪnə(r)/: ghế sa lông

– remote control /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/: điều khiển từ xa

– rug: thảm trải sàn

– sofa /ˈsəʊfə/: ghế sopha

– Sound system: dàn âm thanh

– speaker: loa

– staircase /ˈsteəkeɪs/: lòng cầu thang

– step /step/: bậc thang

xem ngay:  Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kỳ I số 2 kèm đáp án

– stereo system /ˈsteriəʊ ˈsɪstəm/: âm ly

– television / ˈtelɪvɪʒn/: ti vi

– vase /veɪs/: lọ hoa

– wall /wɔːl/: tường

– wall unit / wɔːl ˈjuːnɪt/: tủ tường

– wall-to-wall carpeting / wɔːl tə wɔːl ˈkɑːpɪtɪŋ/: thảm trải

Bạn có thể viết tên gọi tiếng Anh lên từng đồ vật trong phòng khách, đó cũng là cách giúp bạn ghi nhớ cực tốt đó. Tự tạo những bài tập tiếng Anh để học từ vựng như đố bạn bè tên gọi của từng đồ vật, chỉ vào đồ vật và gọi tên… Bạn sẽ ghi nhớ từ vựng tiếng Anh tốt hơn nên vận dụng vào giao tiếp hàng ngày hiệu quả.

Related Posts

Add Comment