Bài tập xem tranh tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 8 unit 5

Rate this post

Bài tập xem tranh tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 8 unit 5 sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh với SGK thí điểm hiệu quả. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập xem tranh tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 8 unit 5

bai-tap-xem-tranh-tim-dap-an-dung-tieng-anh-lop-8-unit-5

Match the words with the pictures of festivals.

  1. Do Son Buf  alo-i  ghting Festival
  2. Cow Racing Festival
  3. Le Mat Snake Festival
  4. Whale Festival
  5. Elephant Race Festival

Đáp án:

  1. d 2. a 3. c       4. b      5. E
xem ngay:  Bài tập luyện viết câu tiếng Anh lớp 8 unit 3

Related Posts

Add Comment