Bài tập điền từ vào tranh tiếng Anh lớp 6 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 11 dạng điền từ theo tranh trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em học từ vựng dựa trên hình ảnh, ghi nhớ tốt hơn các từ đã học.

Bài tập điền từ vào tranh tiếng Anh lớp 6 unit 11

Write a word in the box under each picture.

-rubbish

-clothes

-glass

-noise

-water

-bulb

-can

-plastic bags

-plastic bottle

-paper

bai-tap-dien-tu-vao-tranh-tieng-anh-lop-6-unit-11

Key: 

1.rubbish  2. plastic bags  3. glass  4. plastic bottle  5. can

6.noise   7. paper  8. bulb  9. water  10. Clothes

xem ngay:  Bài đọc hiểu tiếng Anh lớp 7 unit 9 dạng sắp xếp thông tin

Related Posts

Add Comment